Iwaco AB

 

Miljöpolicy

Vi eftersträvar att i så liten utsträckning som möjligt belasta miljön genom vårt arbete.

Vi gör det genom:

- att uppfylla gällande miljölagstiftning

- att i görligaste mån tillgodose kundernas krav på miljöanpassade produkter och tjänster

- att eftersträva miljömedvetenhet bland våra medarbetare och underleverantörer

- att använda miljövänligt emballage

- att källsortera emballage och fyllningsmaterial; är anslutna till REPA-registret

- försöka påverka våra leverantörer att så långt som möjligt tillgodose oss med miljövänliga alternativ


Produktionsenheterna är miljöcertifierade enligt gällande standard i varje enskilt EU-land.


Täby i mars 2011

IWACO AB

Björn Elman