Iwaco AB

 

MONTERING AV SJÄLVHÄFTANDE MATERIAL

Det finns många slags självhäftande foliematerial. Vissa saker har de alla gemensamt:
 
  • Vissa folier/adhesiv (limmer) passar ytor med låg ytspänning, andra med hög.
  • Vissa adhesiv (lim) 'hugger' direkt, men vidhäftningen blir inte särskilt mycket bättre med tiden. Andra adhesiv fäster relativt lätt från början men förankringen förstärks med tiden. En del adhesiv kräver upp till 72 tim i rumstempererad miljö för att uppnå optimal vidhäftning.
    Tumregeln är att man ska ge limmet minst 10 tim att härda, innan man testar vidhäftningen.
  • De flesta adhesiv kräver att produktens yta är rumstempererad då märket klistras på, för att limmet ska 'hugga'.
  • Underlaget måste alltid vara rent och fettfritt. I många fall räcker det med att man torkar av ytan med tvättsprit eller liknande.
  • Man bör undvika att vidröra adhesivet med fingrarna, då handfett kan avlägsna upp till 25 % av vidhäftningsgraden.
  • En folieskylt kan man alltid slita bort på grund av att bottenmaterialet är 'segt' och 'håller ihop', när man drar. En folieskylt med passande vidhäftning tål dock kraftig förslitning och ramlar aldrig bort av egen kraft.
  • I vissa underlag kan finnas substanser som gör att gaser bildas, vilket kan ge upphov till bubblor i folieskylten. För sådana ändamål finns speciellt preparerade folier.
  • I vårt sortiment finns också unika märkningsmaterial, som helt saknar folie- eller pappersbotten. T ex Impressalen (se under rubrik Industriell Märkning, Unik märkning).
 
Monteringshjälp i PDF-format pil