Iwaco AB

 

On-pack

On-pack är som namnet antyder något man fäster på förpackningen. I de allra flesta fall rör det sig om en tilläggsetikett, t ex en folder-/booklet-eller duo-etikett (flersidig etikett), som har till uppgift att "lyfta fram" produkten på butikshyllan genom att fånga konsumentens öga, väcka nyfikenhet och stimulera till köp.

En on-pack kan också vara en halshängare eller en hängetikett; dessa fästes också på förpackningen och skapar uppmärksamhet för produkten.

On-pack erbjuder konsumenten ett mervärde i form av rabatter, serveringstips, recept men används också ibland för undersökningar.


Exempel på on-pack produkter:
 
  • Folderetiketter (utvikningsbara, flersidiga etiketter) pil
  • Duoetikett (sandwich) pil
  • Halshängare pil
  • Hängetiketter pil
 
drmartens profitino president