Iwaco AB

 

Innan man kan trycka

Original

Innan man kan påbörja en tryckning behövs ett perfekt original.

Om Du inte har något färdigt sådant kan vi ta fram ett. Som underlag lämnar Du t ex en skiss eller en ritning.

Färdiga original kan vi ta emot både på papper och på CD/DVD (Mac eller PC).

Du kan skicka dem till oss via FTP eller maila dem till oss. Kontakta oss via telefon eller mail för uppgifter om FTP och/eller e-post. Det går också bra att kontakta oss genom att klicka här.

Ateljé

Om Du är osäker på hur Du vill att Ditt märke ska se ut, så kan vi ta fram olika förslag på utseende, färger, format, etc, innan det slutgiltiga originalet görs.

Lab-personal

Vi har tillgång till laboratorium, där vi kan testa alla relevanta egenskaper hos en dekal/etikett/panel etc.

Det kan gälla vidhäftning (limmets styrka), beständighet mot nötning i olika former (skrap, spill av kemikalier, temperatursvängningar, åldrande, UV-känslighet), ytskydd, etc.