Iwaco AB

 

Varningsmärken

Varningsmärken förekommer på kemtekniska produkter, jordbruksmaskiner och maskiner i största allmänhet, elektriska apparater, bilar etc. Det finns internationella varningsmärken för olika branscher, där man enats om gemensamma symboler, som går att snabbt uppfatta även om man inte kan läsa texten.

Det finns också generella varningsetiketter, som t ex Explosionsfara, Fara för strålning, etc som kan passa inom flera områden. Företag använder också egenkomponerade varningsetiketter, där man t ex utgår från en skarp, ibland fluorescerande, färg för att skapa uppmärksamhet. 
Material, adhesiv och tryckteknik varierar.

Fråga oss, så hjälper vi till att välja rätt!

Varningsmärken